STATE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – SENATE

Senate of the State University of Applied Sciences in Racibórz

 (2020-2024)

Dr Paweł Strózik – Rector

Representitatives of academic teachers holding at least the doctoral degree:

Dr inż. Tomasz Czyszpak
Dr Beata Fedyn
Dr inż. arch.  Jarosław Figaszewski
Dr inż. Małgorzata Kuchta
Dr hab. Piotr Olender
Dr Justyna Pietrzykowska

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
Dr Marek Sroka
Dr Daniel Vogel
Dr Zbigniew Wieczorek

Representitatives of academic teachers not holding the doctoral degree and staff not being academic teachers:

Mgr Katarzyna Chłosta
Mgr inż. Krzysztof Fedyn
Mgr Agnieszka Hajduczek
Mgr Katarzyna Kasowska
Mgr inż. Anna Sterańczak

Representatives of students:

Marek Małek
Paulina Musiolik
Zuzanna Sczyrba
Marek Silka